ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ


Οι πιο συνήθεις ψυχολογικές διαταραχές σχετιζόμενες με το σώμα είναι:
image-154126-divider.png?1444388805929
Άγχος για την υγεία
Τα πιο συνήθη συμπτώματα είναι:
  • Eπίμονη ενασχόληση του ατόμου με το αν έχει ή πρόκειται να εμφανίσει μία σοβαρή σωματική νόσο.
  • Το άτομο ανησυχεί σχετικά εύκολα για θέματα της προσωπικής του υγείας.
  • Το άτομο ελέγχει επανειλημμένα το σώμα του, επισκέπτεται υπερβολικά ή αποφεύγει σε υπερβολικό βαθμό γιατρούς και νοσοκομεία.
Διαταραχή Μετατροπής
Το άτομο εμφανίζει ένα ή περισσότερα συμπτώματα κινητικής ή αισθητηριακής δυσλειτουργίας, όπως παράλυση, τρόμο, κρίσεις, δυσφωνία, διαταραχές στην όραση ή στην ακοή, τα οποία δεν αιτιολογούνται από ιατρικά ευρήματα.
image-154126-divider.png?1444388823162
Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να σταματήσει την όποια προσπάθεια να εξηγήσει σωματικά/ιατρικά τα συμπτώματά του και να επικεντρωθεί σε ψυχολογικές υποθέσεις - θεωρήσεις για τα προβλήματά του. Παράλληλα, ο θεραπευόμενος, σε συνεργασία με το θεραπευτή, διεξάγει γνωστικά και συμπεριφορικά πειράματα, προκειμένου να τροποποιήσει τις όποιες δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές.