ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ


Είναι γενικά αποδεκτό πως η ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός ατόμου είναι αποτέλεσμα πολύπλοκων γενετικών, συναισθηματικών και κοινωνικών παραγόντων.

Κάθε άνθρωπος γεννιέται, λόγω βιολογικής προδιάθεσης, με μία συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία, η οποία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα επιδράσουν οι συναισθηματικοί και κοινωνικοί παράγοντες.
image-154126-divider.png?1444382974629
Όταν η ιδιοσυστασία και οι συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού (π.χ. ενθάρρυνση, τοποθέτηση ορίων κ.ά.) δεν αντιμετωπίζονται αρμονικά - ικανοποιητικά,  καταρχήν από το οικογενειακό περιβάλλον και μετέπειτα ίσως και από άλλα περιβάλλοντα (π.χ. σχολικό), και παράλληλα το άτομο έρθει αντιμέτωπο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ζωής του, με έντονα στρεσογόνους συναισθηματικούς - κοινωνικούς παράγοντες, θα έχουμε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών.